Example: Film review

Here is an example of a film review:

Text Analysis

Vis i teksten
Dictionary

adaptation versjon

aficionado - tilhenger av og ekspert på noe

flick spillefilm

setting omgivelser, bakgrunn

acclaim hyllest, bifall

plot handling